Du er her: AU Om AU  AU CEI Entrepreneurship.au.dk Bag om iværksætteraktiviteter Iværksætter Sand Box

Iværksætter Sand Box

Sand Box er et kursus, som lærer studerende at gå fra nysgerrig til kompetent indenfor iværksætteri. Kurset retter sig mod studerende, som gerne vil blive klogere på om iværksætteri er en mulig vej for dem. Enten i et fremtidigt karriereperspektiv eller som en mere overordnet metode til at skabe værdi med sin viden og kompetencer.

Kurset er bygget op som 6 progressive trin, startende med en personprofil og en personlig samtale om profilen. Herefter følger 4 workshops og 1 individuel coaching-session, hvor den studerende får viden og værktøjer til at sætte sin viden i spil i en værdiskabende proces.

Fokus på ressourcer og kompetencer
Det er ikke en forudsætning, at man har en idé, når man starter. Nysgerrighed og engagement er det vigtigste for at træde ind i processen. De 2 første workshops fokuserer på at gøre den studerende bevidst om sine kompetencer, ressourcer og udfordringer i en iværksætter-kontekst.

Det gøres ved at de studerende møder hinanden i forskellige gruppekontekster. Både med nogle, som ligner dem selv og nogle, som er helt andre persontyper. Det åbner op for forskellige perspektiver på den enkeltes styrker og muligheder, og denne nye viden tages med i den videre proces. Det er også her, teorien bag metoderne bliver præsenteret.

Fra idé til handling
På 3. workshop arbejder de studerende sig frem mod en idé, de gerne vil fokusere på eller lykkes med på et eller andet plan. Mellem 3. og 4. workshop får de studerende tilbudt en individuel coaching-session. Her bliver ideen konkretiseret yderligere og brydes ned i små konkrete skridt, så det bliver overskueligt at komme i gang.

4. og sidste workshop konkretiserer ideen endnu mere. De studerende skal nu pitche deres ideer for hinanden og give hinanden sparring. Til slut planlægger de deres næste handlingstrin. De studerende får mulighed for at søge optagelse i Take Off med deres projekt, eller de kan gå videre med det på anden vis.

Henvendelse om denne sides indhold: 
Revideret 08.11.2016