Iværksætterworkshop

6 tirsdage – 6 vinkler på iværksætteri

Iværksætterworkshops skal give grundlæggende viden om emner indenfor iværksætteri samt en praktisk vinkel på emnerne, som de studerende får lov at prøve af under workshoppen. De studerende skal kunne tage ny viden og praktiske metoder med sig, prøve dem af og komme videre med deres eget projekt.

Tag et eller flere skridt

Workshops kan tages enkeltvis eller følges som et forløb. Meningen er netop at man skal kunne vælge dem til enkeltvis efter interesse, tid og hvad man konkret mangler at få ny viden om.

Iværksætterworkshop er en form for første skridt på vejen ind i iværksætteri. Her kan man uforpligtende snuse til emnet og få et indblik i den kultur, der eksisterer omkring iværksætteri på AU.

Workshops finder sted om eftermiddagen, så man kan følge dem ved siden af sit almindelige studieprogram.

Kvalitetssikring

Vi evaluerer løbende workshoppens form og oplægsholdernes kvalitet. Vi kvalitetssikrer ved at lade deltagerne evaluere hver enkelt workshop, og vi reviderer programmet fra semester til semester efter deltagernes tilbagemeldinger og input.