Hvad er social innovation?

Socialt entreprenørskab – et forsøg på en definition

Da Jamie Oliver startede sit projekt for at forbedre skolemaden i Storbritannien, var det ikke fordi han ville tjene penge. Hans udgangspunkt var, at han ville bekæmpe overvægt og dårligt helbred blandt skoleelever. Midlet var dels en radikal ændring af udbuddet i skolernes kantiner, og dels en undervisningsindsats, der lærte børnene om råvarer, madlavning og kvalitet. Et delmål var at finde en bæredygtig forretningsmodel, som kunne implementeres på alle skoler i hele landet.

Udfaldet af historien er kendt af alle, der ser TV, og en sideeffekt af projektet var, at børnene begyndte at lære bedre. En sideeffekt. Det havde altså ikke været målsætningen fra starten.

Jamie og Muhammad

Jamies projekt er et eksempel på socialt entreprenørskab. En klassisk forståelse af forretning er, at udgangspunktet er at finde på et produkt eller en service, som en tilstrækkelig stor gruppe er villige til at betale for, og vupti har man en business. En forretningsmodel med udgangspunkt i muligheden for at tjene penge, med andre ord.

En social forretningsmodel tager udgangspunkt i at ville gøre noget bedre for nogen. For eksempel folkesundheden som i Jamies tilfælde. Eller fattiges mulighed for at låne penge, for nu at nævne et andet kendt eksempel. Som Muhammad Yunus karakteriserer sin forretning, Grameen Bank: “This is not charity. This is business with a social objective.”

Hvad kan JEG gøre?

Forretningsmodellen er altså afgørende. Man ser et problem, som nogen burde gøre noget ved, og tænker: Hvad kan jeg gøre med mine midler, min faglighed, mine ressourcer? Det bliver udgangspunktet for den forretning, man udvikler. Ikke profitmuligheden, markedsnichen eller hvad det nu måtte være.

 

Jamie bruger sin faglighed som kok og sine evner som agitator til at skabe social forandring. Han ser en generation af overvægtige børn med sygdoms- og indlæringsproblemer og spørger sig selv: ”Hvor kan JEG påvirke? Kan jeg bruge det, jeg har til rådighed til at skabe positiv forandring? Og hvordan kan jeg skabe størst mulig gennemslagskraft?”

Non-profit og velgørenhed

Men hvad er så forskellen på socialt entreprenørskab og non profit-arbejde? I de fleste tilfælde har non-profit initiativer samme udgangspunkt som socialt entreprenørskab, nemlig en tanke om at gøre noget bedre for nogen. Forskellen ligger i forretningsmodellen. Non profit-initiativer finansieres af donationer eller sponsorer. Donationer er inaktiv kapital: Nogen skal overtales til at give dem, og de skal komme (og blive ved med at komme) fra virksomheders og individers egen profitbeholdning. Det betyder, at virksomheden skal prissætte sit produkt højere for at få råd til at give, eller at man beder individer om at give af det, de tjener. Hvis man derimod tænker muligheden for at gøre et socialt initiativ økonomisk bæredygtigt i sig selv, er man social entreprenør.

Penge og social bevidsthed

En social virksomhed har altså et socialt OG økonomisk sigte. En social entreprenør har en vis grad af ildsjæl, men tænker desuden det finansielle aspekt ind i sin idé – ellers kan det jo ikke blive til en forretning. En social forretning har den fordel, at den er designet til at bære sig selv økonomisk og dermed blive en varig forandring over tid – hvorimod et non-profit-initiativ ville afhænge af en kontinuerlig fundraising-indsats for ikke at dø ud.

Meget taler for, at mere traditionelt funderede virksomheder tænker det sociale aspekt ind i deres forretningsmodel helt fra begyndelsen, så det bliver en del af fundamentet for måden at drive forretning på. Hvis man først senere skal udvikle en såkaldt corporate social responsibility-indsats (CSR), vil det kræve at man for eksempel tager mere for sine varer for at få råd til at give, eller at man overtaler sine kunder til at donere (passiv) kapital til et givent projekt.

Hønen og ægget

Men hvad er så social innovation? Og hvordan adskiller det sig fra socialt entreprenørskab? Begge betegnelser bliver brugt lidt i flæng. Socialt entreprenørskab forbinder vi ofte med at tage skridtet lidt længere og lave en business, hvor social innovation er idéudviklingen og udviklingen af forretningsmodellen.