Forskning i entreprenørskab

For at styrke DEU/AUs fremtidige forskning indenfor entreprenørskab, er forskningen   samlet i interdisciplinary Community for Advanced Research in Entrepreneurship (iCARE). iCARE vil stå for den generelle forskningsudvikling sideløbende med og i samarbejde med øvrige forskningsenheder på AU. iCARE’s hovedopgave er at varetage både grund- og anvendt forskning, ligesom det skal inspirere og koordinere den bredere forskning, der stadig vil foregå på de øvrige institutter og således skabe fundament for fælles, tværfakultære forskningsprojekter indenfor entreprenørskab. iCARE’s unikke profil er et fokus på fire områder:

  1. entreprenøriel undervisning,
  2. det entreprenørielle mindset,
  3. entreprenørielle muligheder,
  4. regional udvikling.

Rationalet er, at et entreprenørielt mindset er forudsætningen for at kunne opdage entreprenørielle muligheder, og at det er muligt at påvirke dette mindset gennem uddannelse og hermed på sigt skabe regional udvikling.

I de seneste 10 år har forskningsproduktionen gennemsnitligt været fem artikler om året. Frem mod 2015 arbejdes med en stigning på to artikler om året, således at vi når 14 artikler i år 2015.

Samtidig vil indsatsen blive fokuseret på at øge antallet af artikler publiceret i højt rangerede tidsskrifter (Forskningsindikator 2) til 15 % af hvert års publikation.

Dette opnås gennem relevant og nyskabende grund- og anvendt forskning, som kan generere essentiel ny viden. Forudsætningerne herfor er internationalt samarbejde som det ovenfor skitserede.

Forskningen ved AU er kendetegnet ved en meget høj grad af samarbejde og publicering med internationale forskere samt ved deltagelse i internationale tidskriftbestyrelser (ETP, ISBJ, ERD), i det europæiske råd for forskning i entreprenørskab (ECSB) samt diverse internationale advisory boards. Vi ønsker, og har allerede mulighed for, at tiltrække internationalt anerkendte forskere til kortere og længerevarende ophold.